Podsumowanie wydarzenia

   

   Na szóstym spotkaniu RzeQA gościliśmy Arnikę i Jarosława Hryszków. Wystąpienie było podzielone na dwie części: w pierwszej duet przedstawił prezentację pod hasłem „Sztuczna inteligencja w jednej drużynie z testerem”, a następnie odbył się panel dyskusyjny zatytułowany "Narzędzia w pracy testera".

   Arnika i Jarek przybliżyli najpierw początki pracy nad sztuczną inteligencją, które sięgały lat pięćdziesiątych XX wieku. Następnie prelegenci omówili jeden z kluczowych obszarów sztucznej inteligencji, jakim jest uczenie maszynowe. W kontekście testów oprogramowania bardzo ważnym elementem jest odpowiednia priorytetyzacja przypadków testowych i oparcie o dane z poprzednich wersji testowanej aplikacji.

   Kolejnym punktem prezentacji była demonstracja możliwości jednego z ciekawych narzędzi używanego w pracy z AI, jakim jest KNIME. Oprogramowanie jest wykorzystywane do wykonywania analiz i obliczeń statystycznych, jak również uczenia maszynowego. Przeprocesowane dane mogą być wykorzystane przez zespół deweloperów do pracy na przykład nad refaktoryzacją kodu, rozszerzeniem zakresu testów jednostkowych, jak również priorytetyzacją testów, gdyż wskazują obszary najbardziej narażone na wystąpienie błędu. Prelegenci na jednym z przykładów przedstawili, że podejście w oparciu o predykcje błędów pozwala ograniczyć lub całkowicie wyeliminować krytyczne błędy aplikacji. Dodatkowym atutem jest oczywiście znaczące zmniejszenie czasu potrzebnego na testy.

   Jako podsumowanie pierwszej części Arnika i Jarek zwrócili uwagę, że sztuczna inteligencja jest dziedziną, która się ciągle rozwija i na tę chwilę najbardziej wydajnym źródłem danych do pracy z AI są metryki kodu i metryki procesowe.

   W drugiej części spotkania na panelu dyskusyjnym mogliśmy się wymienić doświadczeniami związanymi z wykorzystywanymi narzędziami w codziennej pracy testera. Podczas dyskusji podkreślony został przede wszystkim fakt, że ilość i różnorodność dostępnych narzędzi jest bardzo duża i ważna jest ich odpowiednia selekcja do faktycznych potrzeb danego projektu.

Nagranie z prelekcji dostępne poniżej:

Zdjęcia z wydarzenia